Magnetické desky pro rychlou a účinnou separaci feromagnetického materiálu
   08. 09. 2021     Magnety v podnikání a průmyslu    Comments 0
Magnetické desky pro rychlou a účinnou separaci feromagnetického materiálu

Perfektní řešení pro třídění, recyklaci a efektivní zpracování materiálu v průmyslu

Co jsou to magnetické desky a k čemu se používají?

Magnetické desky jsou užívány ve výrobních podnicích a tam, kde se materiál přepravuje pomocí pásových dopravníků. Jedná se o zařízení hranatého tvaru, na jehož vrchní straně jsou zabudovány čtyři oka pro přichycení na konstrukci. Uvnitř magnetické desky se nachází silné magnety, díky kterým se na desku zachycuje feromagnetický materiál.

Princip magnetických separátorů

Magnetické separátory slouží k zachycení feromagnetického materiálu, např. šroubů, matek i nežádoucího kovového prachu uvolněného při výrobním procesu. Tento odpadní materiál zachycují i separují tak, aby při výrobě byla zachována čistota.

Obory použití magnetických desek

Magnetické desky jsou ideálním řešením pro velké výrobní podniky používající linku s pásovými dopravníky k přepravě materiálu, mezi kterým je nežádoucí množství feromagnetických nečistot. Nejčastěji se jedná o tyto obory:

-          Průmyslové obory, kde se přepravuje prostupný materiál

-          Podniky zabývající se recyklací a zpracováním odpadů

-          Zemědělské obory, kde se třídí zemědělské produkty

-          Těžební podniky, na ochranu zpracovatelské technologie

Pokud je vrstva a prostupnost separovaného materiálu nad rámec běžné produkce, doporučujeme použít magnetický separátor nad dopravník s automatickým čištěním, případně doplnit pásový dopravník magnetickým hnacím válcem.

Jaké druhy a produktové řady vyrábíme?

Běžně se magnetické desky vyrábějí ve standardních rozměrech podle typu dopravníkového pásu. Rozlišujeme 3 základní typy magnetických desek s feritovými magnety podle tloušťky, rychlosti přepravy a efektivity separace na:

ECO

-          Tloušťka 205 mm

-          Slouží pro separaci středně velkých a velkých feromagnetických nečistot

-          Pro dobře prostupné materiály v menší vrstvě

-          Nižší rychlost přepravy

STANDARD

-          Tloušťka 230 mm

-          Uplatňuje se ve většině případů pro běžně prostupné materiály

-          Nižší až maximálně doporučená rychlost přepravy

Separační magnetické desky ve variantě STANDARD nebo EKO doporučujeme použít pro separaci na ochranu zpracovatelských technologií (drtiče, třídiče, mlýny apod.) nebo se zaměřením na čistotu produktu. Lepší efektivity separace je dosaženo, čím jsou větší kovové nečistoty.

EXTRA STRONG (ES)

-          Tloušťka 300 mm

-          Slouží pro separaci v náročných podmínkách

-          Pro horší prostupnost materiálů a ve vyšší vrstvě

-          K separaci menších kovových nečistot

Separační magnetické desky ve variantě EXTRA STRONG doporučujeme použít pro separaci menších kovových částic zaměřenou na čistotu produktu. Proces separace feromagnetických nečistot většinou proběhne až na konci výroby.

 

Rychlost dopravníkového pásu by neměla překročit 1,5 m/s. Pokud tuto rychlost překračuje, lze vyrobit magnetickou desku na míru pro požadovanou efektivitu separace.

Další variantou mohou být magnetické desky s neodymovými magnety:

-          Vyrábíme v tloušťkách 45 mm (STANDARD) a 60 mm (ES – Extra strong)

-          Výhodou je nízká hmotnost a velmi silné magnetické pole

-          Umožňují separovat i nejmenší feromagnetické nečistoty

-          NUTNO instalovat maximálně do 100 mm od povrchu dopravníkového pásu

Vše, co potřebujete vědět o montáži

Montáž magnetických desek se provádí v předem určeném místě, kde má docházet k separaci nečistot. Deska se zavěšuje co nejblíž k separovanému materiálu pomocí 4 závěsných ok, které se nacházejí na každém rohu magnetické desky. Desku doporučujeme instalovat do optimální výšky nad pásový dopravník tak, aby vznikla vzduchová mezera pro kovové nečistoty a zároveň aby je opětovně nezachytil materiál na pásovém dopravníku.

  

Čištění magnetické desky

Po použití je nutné magnetickou desku ručně vyčistit k zachování všech jejích funkcí. To se provádí během technologické přestávky na zastaveném pásovém dopravníku. Pro urychlení procesu a jednodušší odstranění menších nečistot lze desku navíc osadit speciálním čistícím plechem s rukojetěmi. Čištění zvyšuje efektivitu separace. Četnost čištění feromagnetických nečistot proto doporučujeme přizpůsobit podmínkám užívání.

Comments

Log in or register to post comments