Třídící magnety pro sběrné dvory
   20. 09. 2021     Magnety v podnikání a průmyslu    Comments 0
Třídící magnety pro sběrné dvory

K čemu slouží třídící magnety pro sběrné dvory

Kontrolní a třídící magnety tvoří nezastupitelnou roli při třídění odpadu. Používají se k ověření přítomnosti magnetického materiálu, který následně pomáhají vytřídit z třídící linky ve sběrných dvorech nebo pomocí ručního třídění. Jsou vybavené velmi silnými magnety pro efektivní sběr feromagnetického odpadu.

Příklady použití

-        Kontrola slisovaného materiálu - Před tím, než se odešle slisovaný materiál do velkých hutí k dalšímu zpracování, nesmí tento slisovaný materiál obsahovat žádné magnetické předměty. Pomocí třídících magnetů se zjišťuje přítomnost magnetického materiálu jednoduše pomocí kroužení. Jakmile ucítíte odpor, nachází se v blízkosti magnetický předmět.

      - Identifikace kovu v sádrokartonových příčkách.

-     - Sběr magnetických předmětů ze země.

Jaké existují feromagnetické materiály?

Podstatou permanentních magnetů je přitahovat feromagnetické prvky k sobě. Feromagnetismus je nejsilnější formou magnetismu. Pomocí tohoto jevu vykazuje materiál samovolnou magnetizaci. Feromagnetické látky lze zmagnetizovat trvale.

Mezi tyto feromagnetické prvky, které přitahují magnety, patří:

  • Kobalt (Cp)
  • Nikl (Ni)
  • Gadolinium (Gd)
  • Ocel a další slitiny
  • Železo (Fe)

Které látky magnety nepřitahují (nejsou magnetické):

  • Mosaz
  • Měď
  • Zlato
  • Stříbro

Jaké magnety patří mezi nejsilnější?

Neodymové magnety

Neodymové magnety mohou být považovány za nejsilnější magnety vůbec. I ty nejmenší neodymové magnety mohou unést až tisícinásobek své váhy. Jsou tvořeny směsí neodymu, železa a boru a opatřeny povrchovou úpravou proti korozi. Neodymové magnety jsou vyráběny řezáním.

Na jejich povrch je obvykle nanesena kombinace niklu, zinku, zlata a pryskyřice, aby nedošlo k jejich korozi. Lze je tak využít i k identifikaci materiálu v různých typech suchých a tekutých směsí.

Při manipulaci s neodymovými magnety je potřeba myslet na to, že mohou být používány při teplotě do 80°C, jinak ztrácejí magnetické vlastnosti.

Samarium-kobaltové magnety

Samariové magnety tvoří nezastupitelnou roli v kategorii supersilných magnetů. Disponují téměř srovnatelnou silou s neodymovými magnety. Jsou tvořeny ze směsi samaria (Sm) a kobaltu (Co).

Jejich hlavní výhodou je kromě vysoké síly také teplotní odolnost (až do 300 °C). Lze je tak používat v prostředí, kde se pracuje v extrémně vysokých teplotních podmínkách. Jejich další výhodou je také přirozená odolnost vůči korozi – prodávají se bez povrchové úpravy.

 

Druhy třídících magnetů

Kuželové třídící magnety

Jedná se o magnety ve tvaru kuželu s upevněním na mosazném řetízku, který lze pomocí karabiny připnout k oděvu a zamezit možné ztrátě magnetu. Kuželové třídící magnety na řetízku lze použít ke kontrole, zda se v testovaném místě nachází feromagnetický materiál. Díky příznivé ceně patří mezi levnější třídicí magnety, které se používají v hůře dostupných prostorech.

 

Kyvadlové kuželové třídící magnety

Tyto magnety jsou osazeny velmi silnými neodymovými magnety a jsou součástí tyče s dostatečnou délkou, která umožňuje ověřit přítomnost magnetického předmětu a vytáhnout různé kovové magnetické předměty z hůře dostupných prostor (např. motor ve vozidle).

Supersilné třídící magnety s neodymovými magnety

Třídící neodymové magnety slouží k identifikaci feromagnetického materiálu mezi nemagnetickým materiálem. Lze jej umístit nad třídicí linku nebo slouží k ručnímu testování. Disponuje vysokou magnetickou silou, díky které efektivně zachytí magnetické předměty bez dalšího ručního třídění.

 

Supersilné třídící magnety s samariovými magnety

Tyto třídící supersilné magnety jsou vybavené silnými samariovými magnety a podobně jako neodymové magnety umožňují identifikovat různé feromagnetické předměty ve směsi běžného nemagnetického materiálu. Disponují navíc vyšší teplotní odolností až do 300 °C a výbornou odolností proti korozi. Lze je bez obav z poškození používat i ve vodě a tekutých směsích.

 

Supersilné třídicí magnety UP

Tento třídicí magnet UP je nejnovějším typem v kategorii supersilných třídicích magnetů pro sběrné dvory. Jeho předností je pohodlná manipulace díky ergonomickému madlu. Důkladně tak pomáhá třídit a identifikovat magnetický materiál mezi nemagnetickými předměty. Zde koupíte: https://magnetickeseparatory.cz/supersilny-tridici-magnet-up/  

Comments

Log in or register to post comments