Magnetický držák hrnků - časté otázky

  1. Jaká je nosnost magnetického držáku hrnku, aby s lahví držák nesjel?

Jaká je nosnost magnetického držáku hrnku, aby s lahví držák nesjel?

Velmi důležitým faktorem je to na jak tlustý železný plech magnetický držák hrnku přichytíte. Např. na plechu tloušťky 3 mm (musí být magnetický) tento držák udrží bez problémů plnou plechovku 0,3l, 0,5l i naplněnou PET lahev o objemu 0,7l. Magnetická síla držáku vyjádřená v jednotkách Gauss je 2.200 Gs a odtrhová síla je 7 N (Odtrhovou sílu měříme leštěným ocelovým etalonem o průměru 10 mm a výšce 20 mm. Měření je provedeno v místě s konstrukčně nejvyšší odtrhovou silou - v místě pólových nástavců resp. v nejnižším bodě oblouku magnetického obvodu. Zaznamenáme sílu, při které došlo k odtržení etalonu. Zkoušku 3 x opakujeme a vypočteme průměrnou odtrhovou sílu.