Průtokové magnetické separátory
   20. 09. 2021     Magnety v podnikání a průmyslu    Comments 0
Průtokové magnetické separátory

Pro účinnou separaci magnetických nečistot v tekutých směsích s přepravou v potrubních systémech

Co je to průtokový magnetický separátor a k čemu slouží

Průtokové magnetické separátory, označované také jako magnetické filtry, slouží k separaci magnetických nečistot s následným ručním čištěním. Jedná se o nejběžnější typy separátorů pro oddělení feromagnetických částic v tekutých směsích a tekutinách přepravovaných v potrubních systémech.

Jak to funguje?

Konstrukční řešení separátorů je tvořeno magnetickými jádry v krycích trubicích, čímž je zajištěna jejich ochranu před poškozením. Separované tekutiny protékají skrz separátor volně průtokem bez tlaku, nebo pod tlakem. Magnetické separační filtry jsou určeny do horizontálního i do vertikálního směru v potrubí.

 

Jaké jsou obory použití průtokových magnetických separátorů?

Průtokové magnetické separátory se nejčastěji používají v průmyslových oborech:

-          Potravinářský průmysl na tekuté produkty a meziprodukty

-          Chemický průmysl, průmysl keramiky a porcelánu, strojírenství

-          Systém chlazení tekutin a další průmyslové obory, kde se zpracovává tekutý materiál

Separace nečistot na ochranu technologie během provozu:

-          Hlavním úkolem této separace je účinné odstranění feromagnetických nečistot pro ochranu před poškozením technologických zařízení, jako jsou čerpadla, filtry apod.

-          Separátor je umístěn již v průběhu procesu zpracování media.

-          Magnetická jádra roštů jsou osazena silnými neodymovými magnety.

-          Umožňují zachycení středních, drobných až menších nečistot (od velikosti 1,0 mm), použité jsou kompozice jader ve stupních I, nebo II.

Separace z důvodu čistoty produktu:

-          Cílem separace je čistota výsledného produktu, tedy se jedná o čištění samotného produktu od feromagnetických nečistot

-          Separátor je umístěn na konci výrobního procesu, případně v jeho průběhu na několika místech (nejúčinnější metoda)

-          Magnetické jádra roštů jsou osazena nejsilnějšími neodymovými magnety.

-          Umožňují zachycení jemných až nejmenších nečistot (od 1,0 µm), použity jsou kompozice jader ve stupních III – VI.

Druhy průtokových magnetických separátorů

Výrobce MAGSY nabízí průtokové magnetické separátory ve 3 základních skupinách, v nichž se nachází více modelů dle velikosti separátoru. Skupiny se liší konstrukcí, designem, typem zpracování dle úrovně magnetické síly či způsobem připojení.

Průtokový magnetický separátor Standard

Magnetický separátor v řadě Standard (Classic) je nejrozšířenějším typem manuálně čištěného průtokového separátoru, který se používá v tekutých směsích. Nabízí spolehlivou separaci a efektivní čištění na základě systému vertikálně posuvných magnetických jader.

Hlavní výhody

-          Průměr – od 50 mm do 250 mm (kruhové potrubí)

-          Připojení standardně přírubami nebo šroubením

-          Přívětivý systém čištění (posuvná jádra)

-          Uzavřená jádra v trubicích - ochrana jader proti poškození v tekutinách

-          Vysoká úroveň separace pomocí osvědčeného labyrintu a důraz na kvalitu strojírenského zpracování

Podrobný popis a informace získáte na této stránce: https://magneticke-separatory.cz/separatory/prutokovy-magneticky-separator-mf-classic/

Průtokový magnetický separátor UP

Magnetický separátor v řadě UP se řadí mezi nejnovější typy magnetických separátorů pro tekuté směsi. Nabízí vysoký magnetický výkon, inovativní konstrukci v moderním designu, racionální systém manuálního čištění se snadnou výměnou krycích trubic a má za cíl splnit všechny potřeby náročného zákazníka. Jedná se o leadra na trhu v oblasti průtokových magnetických separátorů s manuálním čištěním.

Hlavní výhody

-          Průměr – od 50 mm do 250 mm (kruhové potrubí)

            Připojení standardně přírubami nebo šroubením

-          Kaskádový průtok pro efektivnější separaci

-          Magnetické trubice o průměru 30 mm

-          Magnetická indukce až 17000 Gs

-          Možnost výměny magnetických trubic a uzamčení magnetického jádra

-          Přívětivý systém čištění (posuvná jádra)

-          Uzavřená jádra v trubicích - ochrana jader proti poškození v tekutinách

-          Důraz na kvalitu strojírenského zpracování

Podrobný popis a informace získáte na této stránce: https://magneticke-separatory.cz/separatory/prutokovy-magneticky-separator-mf-up/

Průtokový magnetický separátor ECO

Magnetické separátory průtokové v ECO řadě jsou určeny pro méně náročné zákazníky, kteří nekladou vysoké nároky na komfort při čištění magnetického separátoru. Konstrukcí vychází z typové řady Standard, je však zjednodušen. Konstrukce je tvořena tělem, trubicemi na přírubě, magnetickými jádry a připojovacími prvky. Jedná se o separační zařízení v nejnižší cenové úrovni ze všech nabízených skupin s ohledem na jednoduchou konstrukci.

-          Průměr – od 50 mm do 100 mm

-          Určení – do kruhového potrubí pomocí standardních připojovacích prvků – příruba či šroubení

-          Vysoká úroveň separace a strojírenského zpracování

-          Nejsilnější neodymové magnety v krycích trubicích

Podrobný popis a informace získáte na této stránce: https://magneticke-separatory.cz/separatory/prutokovy-magneticky-separator-mf-eko/

Konstrukce separátoru

Separátory jsou běžně vyrobeny z nerez oceli v jakosti 1.4301. Případně lze vyrobit separátor i do kyselého, nebo agresivního prostření v materiálech 1.4404, nebo 1.4571.

Základ magnetického separátoru tvoří:

-        Tělo separátoru tvaru trubice - je pevně namontováno do potrubí pomocí připojovacích prvků. Velikost těla je určena velikostí potrubí separovaného materiálu.

-        Komponenta separátoru (odnímatelná) - je složena z krycích trubic, posuvných magnetických jader a z posuvného mechanismu vč. táhla.

-        Připojovací prvky – separátor je instalován do potrubního systému separovaného materiálu pomocí příruby nebo šroubením, podle potřeby ve svislé, nebo vodorovné poloze.

Čištění komponenty

Při procesu čištění separátoru je komponenta sejmuta z těla separátoru. Pomocí posuvného mechanismu jsou jádra posunuty do horní části komponenty a zachycené FE-částice mohou být z krycích trubic snadno očištěny.

 

Magnetická jádra v trubicích separátorů

- jsou vybavena silnými (až velmi silnými) neodymovými magnety a jsou uzavřena v krycích trubicích pro trvalou ochranu v prostředí tekutin

- počet jader je závislý na typu a modelu separátoru

- krycí trubice jsou vyrobeny z bezešvých nerezových trubic o průměru 31 (případně 21 mm) se strojírenským opracováním na sílu stěny trubice 0,6 – 0,7 mm

- jsou posuvné ve vertikálním směru komponenty

- složení: z permanentních, kruhových magnetů ve tvaru mezikruží (o průměru 29, resp. 20 mm) a pólových (distančních) podložek

- standardní magnetický výkon - v 6 stupních podle cíle separace

 

 

Comments

Log in or register to post comments